სერვისები

საინვესტიციო მოლაპარაკება

საინვესტიციო მოლაპარაკება

"კედარო ჯგუფი" შესაბამისი გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის ხარჯზე, უზრუნველყოფს მომგებიანი საინვესტიციო გარიგებისთვის, მხარეებს შორის ეფექტური კომუნიკაციის დამყარებას.
გაიგე მეტი
უძრავი ქონების შეფასება

უძრავი ქონების შეფასება

უძრავი ქონების შეფასება გულისხმობს მიწის, საცხოვრებელი თუ კომერციული უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების დადგენას მოცემული მომენტისთვის.
გაიგე მეტი
ბიზნეს კონსულტაცია

ბიზნეს კონსულტაცია

საქართველოს საინვესტიციო ბაზრის რისკების ანალიზი და მისი მინიმალიზაცია არის "კედარო ჯგუფის" ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, რათა უძრავი ქონების ბაზარი უცხოელი პარტნიორებისთვის იყოს უსაფრთხო და სტაბილური.
გაიგე მეტი
იურიდიული კონსულტაცია

იურიდიული კონსულტაცია

მიმდინარეობს ინფორმაციის განახლება
გაიგე მეტი
გაქირავების მენეჯმენტი

გაქირავების მენეჯმენტი

უძრავი ქონების იჯარით გაცემა როგორც ფიზიკურ პირებზე, ასევე საერთაშორისო კომპანიებსა და სამთავრობო დაწესებულებებზე. იჯარის მოქმედების პერიოდში ქონების სრული მართვა - კონტრაქტის გაფორმება, ყოველთვიური მონიტორინგი, დასუფთავების სერვისი, დაზღვევა.
გაიგე მეტი
სარემონტო სამუშაოები

სარემონტო სამუშაოები

მიმდინარეობს ინფორმაციის განახლება
გაიგე მეტი

ეფექტური ინვესტირება უძრავ ქონებაში