ქრისტინე ფანგანი

ქრისტინეს შესახებ

ბროკერი

  • ტელ: +995 599131133
  • ელ-ფოსტა: qristine.phangani@gmail.com
  • ვებ-გვერდი: www.kedarogroup.ge
  • ქალაქი: თბილისი

ობიექტები

სერვისები

საინვესტიციო მოლაპარაკება

"კედარო ჯგუფი" შესაბამისი გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის ხარჯზე, უზრუნველყოფს მომგებიანი საინვესტიციო გარიგებისთვის, მხარეებს შორის ეფექტური კომუნიკაციის დამყარებას.

უძრავი ქონების შეფასება

უძრავი ქონების შეფასება გულისხმობს მიწის, საცხოვრებელი თუ კომერციული უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების დადგენას მოცემული მომენტისთვის.

უძრავი ქონების ბაზრის ანალიზი

მიმდინარეობს ინფორმაციის განახლება

შეფასება

კონტაქტი