ნატა დოხნაძე

ნატას შესახებ

სოციალური მედიის მენეჯერი

  • ტელ: 571341221
  • ელ-ფოსტა: https://www.facebook.com/natadokhnadze7
  • ვებ-გვერდი: www.kedarogroup.ge
  • ქალაქი: თბილისი

შეფასება

კონტაქტი